Resultatet av Aleksander den stores felttog var at han erobret store deler av det persiske riket, inkludert byen Persepolis, og utvidet sitt eget rike til å omfatte store deler av Vest-Asia, Egypt og India. Etter Aleksanders død i 323 f.Kr. ble riket delt mellom hans generaler, som grunnla ulike dynastier og riker.

Aleksander den stores felttog hadde også en rekke andre konsekvenser, både for den greske verdenen og for områdene han erobret. Han spredte den greske kulturen, religionen og språket til ulike deler av Vest-Asia og Egypt, noe som førte til en blomstring av den hellenistiske kulturen. Aleksander den stores felttog hadde også en rekke militære, politiske og økonomiske konsekvenser for de områdene han erobret, og han ble sett på som en av historiens mest innflytelsesrike herskere.