Ølkjellerkuppet var et nasjonalsosialistisk kuppforsøk i München utført av NSDAP under ledelse av Adolf Hitler. Forsøket fant sted 8. november 1923, og ble slått ned i løpet av neste dag. Navnet kommer fra stedet kuppforsøket ble gjennomført, øl kjelleren Burgerbaukeller. For ølkjellerkuppet ble Hitler dømt til 5 års fengsel, men sonet bare 9 måneder. Det var under dette fengselsoppholdet at han skrev sitt berømte manifest Mein Kampf.