«Middelalder» betyr «mellomaldere» på norsk, og refererer til perioden mellom antikken og renessansen, vanligvis definert som årene mellom ca. 476 og 1453. Middelalderen kan deles inn i flere underperioder, som kan variere litt avhengig av region og perspektiv. Men vanligvis skiller man mellom tidlig, høy- og senmiddelalder.

  • Tidsperioden fra 476 til ca. 1000 er ofte kalt tidligmiddelalderen. Denne perioden er preget av kollapset av det romerske rike, invasjoner av germanske stammer, samt økt makt til kirken.
  • Høymiddelalderen, som var fra ca. 1000 til 1300-tallet, var preget av økt bydannelse, kommersiell aktivitet, kulturell blomstring, og kristendommens videre spredning. Det var også en tid med store konflikter, som korstogene og krigene mellom byene i Nord-Italia.
  • Senmiddelalderen, som var fra 1300-tallet til 1453, var preget av økonomiske problemer, sosial uro, og politiske konflikter. Det var også en tid med store endringer i kultur og vitenskap, og oppdagelsene av Amerika.

Det er viktig å påpeke at disse periodene ikke er absolutte og kan variere avhengig av regionen.