GRUNNLOVEN

        Mest demokratisk i forhold til dens tid

o   40% av alle menn over 25 år hadde stemmerett

o   Adelen ble avskaffet i 1821

o   Alle menn uansett samfunnsklasse skulle utføre militærtjeneste

§  Men ny vernepliktslov i 1816 utraderte dette og i praksis var det bare bondesønner og husmenn som tjente som soldater

        Stemmeretten ble knyttet til utdanning, inntekt og eiendom, også leid eiendom

o   Førte til at både selveiende bønder og leilendinger fikk stemmerett

o   Meeeen kvinner, husmenn, arbeider og tjenere fik 0 stemmerett

 

        Motsetning til USA og Frankrike stod ikke religionskritikken sterkt i Norge

o   slo fast at evangelisk-lutherske lære skulle være statens religion

o   kongen måtte være lutheraner

o   Minst halvparten av den norske regjeringen måtte være medlemmer i statskirken

 

        «ytringsfrihet og religionsfrihet» ble grunnlovsfestet

o   Jøder og jesuitter hadde 0 tilgang til riket

o   Bonderepresentanter stred om dette

o   Wedel Jarlsberg talte imot