Usa var ikke noe land, det var 13 kolonier som Storbritannia kontrollerte. Koloni- et landområde som et annet land bestemmer over. Det var to europeiske land som hadde kolonier i Nord-Amerika= Storbritannia og Frankrike (mye av Canada). Kolonistene var uenige, de ville ikke betale skatter eller avgifter, siden de ikke fikk lov til å sende parlamentet i London. Britene fjernet alle avgiftene på grunn av motstanden, unntatt en på te. 


Gjør kort rede for årsakene til den amerikanske revolusjonen