6 Eksempler på motkulturer

  • Etableringen av landsmål (nynorsk), Ivar Aasen, (jamstellingsvedtaket).
  • Avholdsorganisasjonen mot alkohol, det var en reaksjon på sterk alkoholisert kultur i byene.
  • Folkehøyskolebevegelsen – fokus på å ikke bare pugge og pugge.
  • Lekmannskristneà agiterte mot embetsmennenes forkynningsmonopol.
  • Styrkingen av stortingets makt
  •  Felles for motkulturene var at de bidro til større politisk engasjement i befolkningen og ønsket et utvidet folkestyre lokalt og nasjonalt.

    Eksempler på motkulturer