Borgerskapet spilte en viktig rolle i den Franske revolusjonen. De var de mest handledyktige i tredjestanden. Folk fra borgerskapet var de smarteste fra tredjestanden, de hadde kunnskap og kunne lese. Flere opplysningsbøker inspirerte disse. De ønsket spesielt fri handel, uten å bli skattet av kongen og resten av førstestanden.