Kapittel 1 Fra jegere og samlere til sivilisasjoner

1. Når og hvor oppstod vår menneskeart, Homo sapiens?

Vår menneskeart ”homo sapiens sapiens oppstod i Afrika for rundt 150 000 år siden

2. Hvorfor utkonkurrerte Homo sapiens sapiens andre menneskearter?

Det var fordi de hadde et bedre utviklet språk og en bedre utviklet teknologi. Rasen homo sapiens sapiens utkonkurrerte blant annet rasen.

3. Hvorfor og når begynte menneskene med svibruk?

Det begynte for ca 10 000 år siden fordi selvom det var færre enn 10 millioner mennesker som var spredd over hele kloden, ble enkelte områder som var spesielt rike på dyr og spiselige vekster etterhvert overbefolket. For å få frem nok mat begynte noen å svi av skog og så i asken for å få frem mat på kunstig måte.

4. Hva var nytt med jordbrukssamfunnene?

Det som var nytt med jordbrukssamfunnene var at de fikk begunstige planter, de fikk tamdyr ved å ta livet av de villeste individene og ta vare på de mest føyelige. Dyra igjen gav da melk, kjøtt og ull.

5. Hvilke negative virkninger fulgte med jordbrukssamfunnene?

De negative sidene gjaldt at kostholdet ble mer ensidig, forurensing og smittsomme sykdommer.

6. Hvorfor kom de første høykulturene eller sivilisasjonene langs elver?

De første sivilisasjonene og høykulturene kom langs elver fordi måten mennesket dyrket på gjorde at man trengte vann, ved å da grave kanaler fra elva til der man grodde plantene så kunne man dyrke frem mat.

7. Hva kjennetegner en sivilisasjon?

Et samfunn hvor en gruppe mennesker har fått arbeidsdeling med sosiale klasser, skriftspråk, skatter, felles lover og militærvesen.

8. Hvorfor fulgte mer krig med sivilisasjonene, og hvilke virkning kan dette ha fått for samfunnene?

Det ble konkuranse om vann, dyrkbar jord, matvarelagre og metaller.

9. Hvor og når skapte sumererne verdens første sivilisasjon og hvilke oppfinnelser gjorde de?

Den ble skapt i et område som ble kalt Mesopotamia som er et område mellom Eufrat og Tigris i 4000-tallet i det som er det nåværende Irak. De revolusjonerte teknologien ved å bruke metaller til redskaper og våpen. De lagde bronse ved å blande koppermalm med tinn, og de oppfant også hjulet og seilet. Oppfinnelsen av hjulet og seilet gjorde det mulig å drive handel med store mengder varer over lange avstander.

10. Hvilke oppfinnelser kom som et resultat av jordbruket og livet langs Nilen?

Diker Kurver, tau, matter, enkle båter, klær og seil av papyrus og lin.