Hva står motkulturen mot?

De gjorde opprør mot embetskulturen og . Nasjonalismen vokste og det var mye fokus på hva som er ekte med nordmenn. Den norske kulturarven, nynorsk og arbeidet mot et norsk skriftspråk.

Hva står motkulturen mot?Was this helpful?

0 / 0