Hva er demokratisk med motkultur?

På samme måte som det kom flere partier, var det demokratisk med motkultur fordi folk gjorde opprør mot det etablerte. Det det kom flere meninger og flere meninger = demokratisk. Motkulturen bidro til at det kunne eksistere andre stemmer enn hoved kulturens stemmer.