Eksempler på motkulturer?

6 Eksempler på motkulturer

 • Etableringen av landsmål (nynorsk), Ivar Aasen, (jamstellingsvedtaket).
 • Avholdsorganisasjonen mot alkohol, det var en reaksjon på sterk alkoholisert kultur i byene.
 • Folkehøyskolebevegelsen – fokus på å ikke bare pugge og pugge.
 • Lekmannskristneà agiterte mot embetsmennenes forkynningsmonopol.
 • Styrkingen av stortingets makt
 •  Felles for motkulturene var at de bidro til større politisk engasjement i befolkningen og ønsket et utvidet folkestyre lokalt og nasjonalt.

  Eksempler på motkulturer


  Was this helpful?

  0 / 0