Old Trafford stadion ligger i nærheten av hvilken storby?

Svar: Old Trafford Stadion ligger i storbyen Manchester 

Old Trafford stadion ligger i nærheten av hvilken storby?

Was this helpful?

0 / 0