Hva står ATP for?

Svar: ATP står for Adenosintrifosfat, og er molekylet som brukes til energi av alle celler.

Hva står ATP for?

Was this helpful?

0 / 0