Hva er symbolet for sølv?

Svar: Symbolet for sølv er Ag. 

Hva er symbolet for sølv?

Was this helpful?

0 / 0